سما

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
نویسنده : بابک - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٠
 

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی

مصوب 16 دسامبر 1966

(مطابق 25/9/1345 هجری شمسی)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

مقدمه

 

کشور های طرف این میثاق:

 

باتوجه به این که برطبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یکسان وغیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی - عدالت و صلح در جهان است.

با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.

با اذعان به این که برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد ورهایی یافته از ترس وفقر فقط درصورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.

با توجه به این که دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی وموثر ورعایت حقوق وآزادیهای بشر ملزم هستند.

با درنظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر ونیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج ورعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید، با مواد زیر موافقت دارند:

 

 

 

 

 

بخش اول

ماده اول:

  • 1. کلیه ملل دارای حقوق خود مختاری هستند.به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و رشد اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین میکنند.
  • 2. کلیه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع وثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک وحقوق بشر بین المللی آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. درهیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خودش محروم کرد.
  • 3. دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسوول اداره سرزمنیهای غیر خود مختار وتحت قیمومیت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
اعلامیه جهانی حقوق بشر
نویسنده : بابک - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٠
 

مقدمه :

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد ، از آنجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند ، از انجاکه دولتهای عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها ، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند ، تامین گردد .

ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

 

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
مساوات و برابری در قانون اساسی ایران
نویسنده : بابک - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٠
 

 

 

          در قانون اساسی ایران اصول متعددی وجود دارد که صراحتا برخورداری برابر همه ملت را از آن اصول بدون هیچگونه تبعیضی تاکید میکند.در مقابل اصول دیگری نیز وجود دارد که برابری و تساوی ملت را از برخورداری ازهمان اصول تساوی بخش محدود میکند. به بیان ساده تر در قانون اساسی ایران اصولی وجود دارد که اصول دیگر را نقض مینماید.

         برای بررسی برابری و تساوی در قانون اساسی ایران ابتدا میبایست کلمه"برابری" را از لحاظ حقوقی و سیاسی تعریف نمود سپس به بررسی مواد قانونی مندرج در قانون اساسی برطبق تعریف از برابری میپردازیم.

برابری،"اصلی است حقوقی وسیاسی که به موجب آن در همه ی امور اجتماعی با همه باید یکسان رفتارشود،مگر در آنجا که برای رفتاراستثنائی در مورد برخی افراد و گروهها دلایل کافی و خاصی وجود داشته باشد.  چنین اصلی بر پایه این فرض است که همه مردم با هم در اصل از نظر "حقوق طبیعی " برابرند .چنین نظری ناهمسانیهای جسمی و ذهنی میان مردمان را معلول " محیط اجتماعی " و " نابرابری فرصتها " میداند ، در حالی که مخالفان برابری برآنند که ناهمسانیهای افراد تا حدود زیادی فطری هستند و نظم اجتماعی و مراتب آن بر اساس این ناهمسانیها پدید می آید . اصل برابری بیشتر جنبه اخلاقی و بشر دوستانه


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر
نویسنده : بابک - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٠
 

مقایسه بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر

از زاویه شناسایی حقوق مردم

 

         در آغاز مطلب لازم است برای تشریح مطالب ابتدا در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینکه بر چه اساسی چنین منشوری مورد قبول کشورهای جهان واقع شد وحاوی چه نکاتی است که امروزه ملاک مهمی برای تشخیص بسیاری از هنجارها و ناهنجاریهای جهانی است، اشاراتی گردد که ذیلا به آن پرداخته میشود.

 

                                        اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

"توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و لزوم حمایت از آن ، در عرصۀ بین المللی منجر به صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر شد . این اعلامیه توسط کمیسیون حقوق بشر وابسته به شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل تهیه و تسلیم مجمع عمومی شد و در اجلاس مورخ 1948 به تصویب رسید.

 

چگونگی تدوین اعلامیه

پس از آنکه ناتوانی جامعه ملل در نیل به اهدافش ثابت شد ف در 25 آوریل 1945 کنفرانسی با شرکت نمایندگان پنجاه کشور بنا به دعوت قبلی آمریکا ، شوروی ، انگلیس ، چین و فرانسه در سانفرانسیسکو تشکیل گردید و تا ژوئن همان سال ادامه یافت . در این کنفرانس منشور ملل متحد مورد تصویب واقع شد و از 24 اکتبر همان سال قدرت اجرایی یافت.


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()